• Yönetim Geliştirme Koçluğu© Nedir?

  Yönetici-liderler,iş hayatında değişik roller oynamaları gerektiğini bilmektedirler.Bu rollerin sadece emir,planlama ve kontrol değil, Koçluk ve Mentorluk yani geliştiren yol gösteren olacağıdır.

 • Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Grupta Birey Olma

  Bireylerin kendilerine ilişkin farkındalıklarını sağlayarak, grup içinde kendilerini daha iyi tanımalarını ve daha doğru bir şekilde kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak.

 • Operasyon ve Bölge Müdürü Eğitimi

  Operasyon ya da bölge müdürlerinin sorumlu oldukları satış noktalarını ya da mağazaların performansının arttırılması, eksiklerin görülmesi, çalışanların eğitimi, satış ve karlılığın arttırılması için uygulamalı olarak hazırlanmış bir eğitim programıdır.

 • Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Grupta Birey Olma

  Bireylerin kendilerine ilişkin farkındalıklarını sağlayarak, grup içinde kendilerini daha iyi tanımalarını ve daha doğru bir şekilde kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak.

 
1 2 3 4
 

Yönetim Geliştirme Koçluğu© Nedir?

Yönetici-liderler,iş hayatında değişik roller oynamaları gerektiğini bilmektedirler.Bu rollerin sadece emir,planlama ve kontrol değil, Koçluk ve Mentorluk yani geliştiren yol gösteren olacağıdır.

 

Yönetim Geliştirme Koçluğu© bireyleri ve takımları belirli sonuçlara ulaştıran,geliştiren,potansiyellerini keşvettiren,yetkilendiren uygun koşulları ve şuanı göstermesini sağlayan yönetsel bir eylemdir.

 

Temel hedef, Yönetici- Liderlerin kendilerini keşvederek,geliştirmeleri ve özyönetim yeteneği oluşturmalarını sağlamaktır.

 

İşte bu süreç, kişinin farkına varmadığı, kendi kendine başaramadığı, performans gelişimini sağlayan ve bu gelişime engel olan davranışlarının, farkına vardırılıp, Yönetim Geliştirme Koçu© tarafından, geliştirildiği bir süreçtir.

 

Kişinin yetkinliklerini geliştirerek, hayatını daha kaliteli yaşamasını ve olumlu değişim yapabilmesini birebir sağlayan bir kurumsal Koçluk sürecidir.

 

Yani bu süreç, kendini sorgulamayı, özeleştiri yapabilmeyi, değişik düşünce modelleri kazanmayı, fırsatların farkındalığını, esnekliği, olumlu değişimi ve gelişmeyi sağlayan bir süreçtir.

 

Hangi Durumlarda Birebir Yönetici Geliştirme Koçluğu© Tercih Edilmelidir?

 • Rekabet,hız ve yeni becerilerin geliştirilmesinde,
 • Verimsizlik,
 • Müşteri şikayetlerini indirmek,
 • Personel devir hızını düşürmek,
 • Yönetici ve Liderlerin yetkinliklerini geliştirmek,
 • Yetenek havuzu dahilinde çalışanların istenilen yetkinliklerin gelişiminde,
 • Zamanından önce atanması gerekmiş Yöneticiler,
 • Bireylerin atıl kapasitelerinin ortaya çıkartılması gerektiğinde,
 • Bireylerin performansı ile istenilen performans arasında farklılıklar oluştuğunda,
 • Bireylerin beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunda,
 • Yaratıcı bir çalışma ortamı ve sürekli gelişimi sağlayarak, planlanan hedeflere ulaşılması istendiğinde.

 

Birebir Yönetici Geliştirme Koçluğu© Programının Sonuç ve Yararları

 • Stratejilere ve hedeflere odaklanılması,
 • Daha esnek ve hızlı olmak,
 • Düşük maliyetlerle daha yüksek performansı yakalamak,
 • Çalışan motivasyonun yüksek olması,
 • Çalışan yetkinliklerinin geliştirilmesi,
 • Çalışan-yönetici ilişkilerinin iyileştirilmesi,
 • Performans sorunlarını tamamının iyileştirilmesi.

 

Koçluk Sürecinde Uyguladığımız Yöntemimiz : GROW Modeli

Birebir yönetim Geliştirme Koçluğu'nda© uyguladığımız yöntem GROW (Goal, Reality, Options, Will) modelidir, ve bu yöntem asıl olarak dört aşamadan oluşmaktadır:

İlk olarak gelişim hedefleri belirlenir; İkinci aşamada ise, odaklanılacak önemli noktalar belirlenir; Üçüncü aşamada da, hedefe ulaşmak için alternatif kaynaklar oluşturulur; Son aşamada ise, hedefe kilitlenerek aksiyon planı oluşturulur.

 

Yönetim Geliştirme Koçluğu© Süreci:

Koçluk sürecimiz 4 aşamadan oluşmaktadır; ihtiyaç belirleme,veri toplama,koçluk çalışması ve değerlendirmedir. 12 seanlık etaplar halinde ve haftada 1 saat yapılır.

HumanPlus'ın verdiği Kurumsal Koçluk Türleri

Birebir Yönetim Geliştirme Koçluğu©

Yönetim Geliştirme Koçluğu©, kişinin Yönetim Geliştirme Koçu© ile birlikte, kişisel farkındalığa doğru, yaptığı iç yolculuğudur. Yönetim Geliştirme Koçlğu© iki veya grup halinde paylaşılan harika bir deneyimdir.

 

Yönetim Geliştirme Koçu© kişi nin karşısında, kişide varolan tüm potansiyeli gören bir kişi olarak durur.

 

Yönetim Geliştirme Koçu© sizi dinler,sizi bir ayna gibi yansıtır.kişi ise, bu çok güçlü yolla kendi söylemlerini işitme olanağı bulur.

 

Yönetim Geliştirme Koçu© kişiyi yargılamaz,ne yapılması gerektiğini söylemez.

 

Koç sizin en iyi olduğunuz durumu ve gerçek sizi anlamanızı sağlar.

 

Yönetim Geliştirme Koçluğu© size sunulmuş bir ayrıcalıktır.

 

Koçluk kişinin kendisi hakkında konuşup tartışabileceği değerli bir zaman dilimidir.Bu zaman dilimi içerisinde,kişiyi bir bütün haline getiren, kariyer,finans sağlık,ilişkiler, fiziksel koşullar gibi konular ele alınır.

 

Üst Düzey Yönetim Geliştirme Koçluğu©,

Üst Düzey Yönetim Geliştirme Koçluğu© özel hayat ve profesyonel hayatı dengelemek, sürekli öğrenme ve farkındalıkla desteklenen kişisel gelişim süreciyle paralel olarak profesyonel yaşamın gereklerini yerine getirebilecek iş yapma bilincini, genel olarak liderlik başlığı altında açıklayabileceğimiz, farkındalık geliştirme ve hayata geçirme evreleri olarak tanımlayabiliriz.

 

Çoğunlukla belirli bir bilgi ve farkındalık düzeyine sahip olan kişiler, diğer bir deyişle "ne yapılması gerektiğini bilen kişiler"; hayata geçirmekte "nasıl yapılmalı" kısmında zorluk yaşıyor olabilirler.

 

Bu süreç, ağırlıklı olarak yaşayarak öğrenme ve gelişme yöntemleri ile bu kişiler kendi tarzlarını oluşturup önemsedikleri ve gelişime dayalı bilgileri yaşayarak, içselleştirirerek, kendi bünyelerinde hayata geçirdikleri liderlik yaklaşımıyla tüm çevrelerine de önderlik etmiş oluyorlar.

 

Grup Yönetim Geliştirme Koçluğu©,

 

Grup Yönetim Geliştirme Koçluğu© gruptaki Kişilerin farkına varmadığı, kendi kendi,kendilerine başaramadıkları, kişisel değişimi sağlayan ve bu değişime engel olan davranışlarının, farkına vardırılıp, Yönetim Geliştirme Koçu© tarafından, yüzleştirildiği bir süreçtir.

 

Kişilerarası ilişkileri düzenler. Bu süreç, farkındalığı, olumlu değişimi ve gelişmeyi sağlayan bir süreçtir. Grup Yönetim Geliştirme Koçluğu© bir insan laboratuvarıdır.

 

Kişiler arası ilişkilerde, aksayan, kişinin kendisini ifade edemediği, dolaysıyla yanlış anlaşılmasına neden olan, davranış kalıplarının, karşılıklı etkileşimle düzeltilmesini sağlar. Kişinin kendisini daha iyi ifade edebilmesini sağlayarak, kişinin hayatını kolaylaştırır. Grup Yönetim Geliştirme Koçluğu©, kişinin söylemekten çekindiği, kendisinde çok büyük eksiklik zannettiği, sakladığı davranışların aslında herkezde varolduğunu görerek rahatladığı, taşıması zor zırhlarından kurtulduğu, bir sığınma evi gibidir.

 

Kişiler, Grup Yönetim Geliştirme Koçluğu© sırasında, insan doğasının sıcaklığına varırlar. Kısaca, grup içindeki kişilerin, birbirlerine hızlı uyum sağlamalarının, doğru davranışlarda bulunmalarının, kendilerini daha doğru anlayıp ve doğru anlaşılmalarını sağlamalarının amaçlandığı, bir süreçtir.

 

Kariyer Koçluğu,

Kariyer Koçluğu, bireylere, hayatta istediklerini farkına vardırtarak, bunu başarmak için stratejiler hazırlayıp, uygulamaya koymasına yardımcı olur.

 

Kariyer Koçu, kim olduğunuzu keşfetmenizi ve anlamanızı sağlar; ne istediğinizi tanımlar ve netleştirir; hedeflerinizi gerçekleştirmek için yaratıcı planlar hazırlamanızı sağlar.

 

Kariyer koçu, özel hayatınızla iş hayatınız arasındaki dengeyi sağlamanıza yardım eder.

 

İş hayatı, yaşamımızın büyük bir kısmını oluşturur. Çalışmak için mi yaşıyorsunuz, yoksa yaşamak için mi çalışıyorsunuz? İşinizin, kişisel beceri ve yetkinliklerinizle tam olarak örtüştüğünü düşünüyor musunuz? Gibi konuları irdeler.

 

Kariyer Koçunuz ile beraberce hedeflerinizi ortaya çıkartır ve ulaşmak için stratejiler belirlersiniz. Bazen bu, kariyerinizde ilerleme sağlamak, bazen de, tamamen bir yön değişimi, hatta meslek değişimi yönünde stratejiler belirlemeniz şeklinde olabilir

 

Şu andaki kariyerinizi objektif olarak değerlendirmenizi ve kariyer fırsatlarının farkına varmanızı sağlamaya yardımcı olur,

 

Kariyer önceliklerinizi saptamak ve , işinizde üretkenliğinizi ve statünüzün yükselmesine yardımcı olur.

Koç, kişinin harekete geçebilmesi için destekler, motive olmasını sağlar.

Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Grupta Birey Olma, Grubu ve Kendini Tanıma Grup Kohezyonunu Oluşturma

AMAÇ:

Bireylerin kendilerine ilişkin farkındalıklarını sağlayarak, grup içinde kendilerini daha iyi tanımalarını ve daha doğru bir şekilde kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak.Kendi ve ötekilerle iletişim kurmasına, grubun daha bilinçli ve duyarlı şekilde kaynaşmasına(Kohezyonu), iletişim becerilerini arttırmalarına ,olaylara ve insanlara farklı bir pencereden bakmalarına, grubun ortak bir amaç içinde fakat bireysel yaratıcılıklarını kullanarak ortak ürünler sergileyebilmelerine ilişkin beceriler kazandırmaktır.Tüm bunları yaparken empatinin gelişmesini sağlamaktır.

 

“İnsan kozmik gerçeğin bir kopyası ve parçasıdır” diyen Psikodramanın yaratıcısı Morenoya göre; İnsanda 4 temel olgu vardır.

 

Kendiliğindenlik (Spontanlık), Eylem, Yaratıcılık ve Kalıcılıktır.

 

Bizim amacımız da bu özelliklere sahip bireylerin bu özelliklerinin farkına varmalarını ve kendilerini geliştirerek başka bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır.

 

Programın Akışı ve İçeriği:

 

 1. Tanışma,Isınma
 2. Kendi Farkındalıklarını Sağlama
 3. Grup Üyelerini Tanıma
 4. Güven ve Empati
 5. İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
 6. Grubun Değerlendirilmesine İlişkin Çalışmalar

Grub Yönetim Geliştirme Koçluğu© Yöntemi ile Stres ve Etkileşim Grubu

Öfke Kontrolü Etkileşim Grubu

Öfke nasıl zararsızlaştırılabilinir yada yıkıcı olmadan etkisi nasıl azaltılınabilir, hiç düşündünüz mü? Neden herkezi deli eden durumlar farklıdır, siz nelere kızıyorsunuz? Neden acaba başkalarının hiç oralı olmadığı olay yada durumlar sizi çıldırtacak gibi oluyor...

 

Herkesin geçmişinde yaşadığı örseliyiciyi olaylardan kaynaklanan bu öfke krizlerinin cevabı sizde aslında; öyle klişe cümlelerle zaten bildiğiniz önermelerle değil, size özel çözümleri sizinle birlikte bulabiliriz, bunu hayata geçirmenize yardımcı olabiliriz.

 

Stres Yönetimi Etkileşim Grubu ve Bireysel Çalışması

Stres bünyemizi yaşatan enerji kaynağımızdır, hiç sönmemesi gereken bir yanar ateştir. Kararında sakin, harlamadan, sönmeden yanması gerekir. Sönmesi ölümdür, harlanması sıkıntı ve bedensel hastalıktır. Para kaybıdır, işgücü kaybıdır, ruhsağlığı incinmesidir, hayal kırıklığıdır. Aslında ne değildir ki...

 

Gelin size özel programları birlikte hazırlayıp stres kaynağınızı saptayıp başedebilmeniz için neler yaparsanız iyi olurdu ama siz neyi nasıl, ne kadar yaptığınızda bu hale geldiğinizi bulup düzeltip sizi teflon hale getirelim. 25 yıllık tecrübesiyle uzmanımızla buluşturalım.

Gelişimsel Transaksiyonel Analiz ile Gelişim Programları

Transaksiyonel Analiz (TA) tüm dünyada kabul görmüş bir sosyal psikoloji alanı olup Eğitim-Psikoloji –Organizasyon alanlarında son derece kabul gören ve konu uzmanlarının ( eğitmen, danışman, yönetici) ilişki yönetiminde hızlı sonuç aldıkları bir kuramdır. Transaksiyonel Analiz (TA) insanların düşünce, duygu ve davranışları hakkında anlaşılması kolay bir sosyal psikoloji teorisidir. İnsan kişiliğini, ilişkileri ve iletişimi anlamak için kullanışlı bir model olan TA, kişisel ve profesyonel gelişim ve değişim için sistematik bir çerçeve sunar.

 

Zamanın en çok satan kitapları arasına giren Games People Play kitabının yazarı Dr Eric Berne tarafından kurulan TA teorisi, bazı felsefi varsayımlara dayanır. Bunlar insan, yaşam ve değişim hedefi üzerine bazı önermelerdir. TA’nın dayandığı felsefi varsayımlar:

 

 • İnsanlar iyi olarak doğar.
 • Herkesin düşünme yeteneği vardır.
 • İnsanlar çocuklukta kendi kaderleri hakkında kararlar alırlar; bu kararlar değişebilir.

 

Bu analiz metodu sayesinde;

 

Kendinizin ve çalışanlarının iletişim biçimlerini, kendinizin ve çalışanlarınızın çalışma ve yönetim stillerini tanıyabilirsiniz. Transaksiyonel Analiz her seviyede yönetici ve çalışana performanslarını olumsuz etkileyecek davranışları durdurmalarını sağlayacak önemli anahtarlar sunar. Liderlik biçimlerinizi algılamanıza ve kendi stilinizi geliştirmenize yardımcı olur.

 

Gelişimsel Transaksiyonel Analiz metoduyla iş yaşamında oynanan güç oyunlarını kolaylıkla fark edilebilir ve durdurabilirsiniz. Daha huzurlu, sağlıklı bir iletişime dayanan işbirlikleri kurabilirsiniz. Kendinizin ve çalışanlarınızın motivasyon unsurlarının farkına varır ve çalışan memnuniyeti yüksek bir yönetici olabilirsiniz.

 

Satış performansını arttırmada da Gelişimsel Transaksiyonel Analizin kesin sonuç verdiğini görüyoruz. Özellikle satış profesyonelleri bu analiz metoduyla neden bazı müşterilerde zorlandıklarını kolaylıkla keşfeder ve satışta yaşadıkları başarısızlıklarla daha kolay başa çıkabilirler. Gelişimsel TA kavramları bir sonraki satışa daha güçlü girmenizi sağlar kendi içsel engellerinizi görmenize ışık tutar ve kişiye daha güçlü, daha özerk ve daha başarılı olabileceği yeni kararlar almalarını sağlamaktır.

Çağrı Merkezleri için Koçluk ve Mentorluk Programları ©

Koçluk, bilgiden deneyime, insan ilişkilerinden rol modelliğine çok çeşitli becerileri bir arada harmanlayan bir yetkinliktir. Bu yetkinliğin pek çok kurumda olduğu gibi çağrı merkezleri içinde çok önemlidir.

 

Bilgi ve becerinin yaygınlaşması, çalışma ortamının iyileştirilmesi, eğitim giderlerinde zaman ve maliyet açısından tasarruf edilmesi gibi. Koçluk sayesinde bu faydalara ulaşıp ulaşılamayacağı bu yaklaşımın çağrı merkezi kültürüne ne kadar girdiği, ne kadar benimsendiği ve ne kadar iyi yerine getirildiği ile doğrudan ilgilidir.

 

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki; çağrı Merkezlerindeki yöneticilerin gün içinde koçluk için kullandıkları sürelerini, %70’e çıkarmayı başaran kurumlarda iyi eğitimli, başarılı,motivasyonu yüksek bir ekip kazanıldığı görülmektedir.

 

Çağrı Merkezlerinde Yönetim Geliştirme Koçluğu© Kültürü Modelinin uygulama önemi;

 

 • Bilgi transferini maksimize etmek için,
 • Beceri düzeylerini arttırmak için,
  • Koçlar etkin olarak temel becerileri aktarırlar
  • İş alanına göre geliştirilmiş beceriler korunur ve aktarılır
  • Çalışanların çapraz eğitimleri sağlanır
 • Değerli insan kaynağının kurumun hedefleri doğrultusunda kariyer planlarını düzenlemek için,
 • Kurumda kilit görevlerde işten ayrılma olduğunda verimliliğin sürekliliğini koçluk kanalıyla geliştirilmiş kadrolar sağlar.
 • Kurumun değerli insan kaynağı profilini belirleyip bir sonraki adımlara hazırlamak.